កាលពីថ្ងៃពុធក្រុមហ៊ុន Zip.Co  <Z1P.AX>  បាននិយាយថាខ្លួនបានសហការជាមួយ ក្រុមហ៊ុន eBay Inc <EBAY.O> ដើម្បីផ្តល់ឥណទានដែលអាចបត់បែនបានដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យម នៅលើវេទិកាពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ដោយបញ្ជូនភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនទៅជាកំណត់ត្រាខ្ពស់មួយនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មដំបូង។

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគូសចំណាំពីការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អាជីវកម្ម សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានការទិញទំនិញពេលនេះបង់ប្រាក់នាពេលក្រោយ ដែលមានការរួមគ្នាជាមួយដៃគូដូចជា Afterpay <APT.AX> ត្រូវបានគេស្គាល់ខាងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីបង់រំលស់ដោយគ្មានការប្រាក់ដល់អ្នកទិញឥវ៉ាន់ម្នាក់ៗ ហើយរកចំណូលដោយគិតលុយអ្នកលក់នូវកម្រៃជើងសារ។

ការផ្លាស់ប្តូរលឿនទៅរកការទិញទំនិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើនែតដោយសារតែវិបត្ដិមេរោគកូវីដ១៩ និងការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការក្នុងចំណោមអ្នកទិញទំនិញជាយុវជនវ័យក្មេង បានមើលឃើញពីប្រជាប្រិយភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឥណទានជំនួស បានកើនឡើង ហើយជួយឱ្យតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ពួកគេកើនឡើងដូចគ្នា។

ក្រុមហ៊ុន Zip បានឲ្យដឹងថាភាពជាដៃគូជាមួយ eBay អូស្រ្តាលីបានកត់សម្គាល់នូវការចាប់ផ្តើមនៃកម្មវិធី « Zip Business » របស់ខ្លួនដែលវានឹងផ្តល់មូលនិធិតាមរយៈ បំណុល ១០០ លានដុល្លារអូស្ត្រាលី (៧២ លានដុល្លារ) ជាមួយក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនឯកជន Victory Park Capital Advisors ។

ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Zip បានកើនឡើងជិត ១០% ដល់តម្លៃខ្ពស់ ៨,២៤ ដុល្លារអូស្រ្តាលី និងបានធ្វើឱ្យប្រសើរលើសស្តង់ដារ S & P / ASX200 <.AXJO> ដែលបានធ្លាក់ចុះ 0.6% ត្រឹមម៉ោង 0015 GMT ។ 

(១ ដុល្លារ = ១,៣៨៩៥ ដុល្លារអូស្ត្រាលី)

ដោយ៖ សុធារ៉ា

ប្រភព៖ REUTERS